Facebook MijnGarantiebewijzen

LinkedIn MijnGarantiebewijzen

Twitter MijnGarantiebewijzen

Privacyverklaring


1. Inleiding

MijnGarantieBewijzen is een handelsnaam van BVL La Carte Holding B.V., gevestigd 4132 XX te Vianen, aan de Sparrendreef 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34249310, BTW-nummer NL815831080B01.

Wij nemen jouw privacy erg serieus. Wij zullen dan ook zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. In deze Privacyverklaring legt MijnGarantieBewijzen uit welke gegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe wij daar verder mee om gaan. De Privacyverklaring is natuurlijk belangrijk voor mensen die een account aanmaken. Maar ook als je gebruikmaakt van de websites en/of applicaties van MijnGarantieBewijzen (hierna de Website) verzamelt MijnGarantieBewijzen bepaalde gegevens. De Privacyverklaring is dus ook voor bezoekers van de Website belangrijk.


2. Verzamelen en verwerken van gegevens

2.1 MijnGarantieBewijzen verzamelt en verwerkt op verschillende manieren gegevens. Daarbij bestaat een onderscheid tussen gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat jij een account aanmaakt, of gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat jij de Website bezoekt.

  1. Account - Als jij een account aanmaakt, vragen wij jou enkele gegevens in te vullen. Sommige gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de diensten van MijnGarantieBewijzen. Het gaat dan om je volledige naam en geboortedatum, je adresgegevens, je e-mailadres, je gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast kan je de gegevens over je producten met garantie invoeren. Je kunt zelf aangeven of en zo ja welke gegevens je deelt met anderen. Alleen je gebruikersnaam en geboortejaar en het gebied waar je woont worden standaard gedeeld met anderen in verband met de zoekfunctie op de Website. Je kunt de door jou opgegeven gegevens en jouw keuze met wie je wat deelt altijd op een later moment weer wijzigen via de privacy instellingen van jouw account. Afhankelijk van de informatie die je opgeeft, kunnen er ook bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld doordat er foto’s en video’s worden geüpload van je producten.
  2. Bezoeken Website - Bij het bezoek van de Website verzamelt MijnGarantieBewijzen ook automatisch bepaalde gegevens. Dat gebeurt onder meer door het plaatsen en uitlezen van cookies (zie hierna hoofdstuk 3). Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser dat je gebruikt, en de webpagina’s die je bezoekt binnen het domein van de Website.

2.2 Daarnaast verzamelt en verwerkt MijnGarantieBewijzen de door jou opgegeven informatie over jouw producten en andere gegevens die jij invoert, zoals de garantie termijn en of je bijvoorbeeld garantie aanbiedingen wenst te ontvangen. Dit alles conform deze Privacyverklaring en de door jou gekozen privacy instellingen.


3. Informatie over cookies en toestemming

3.1 Ter uitvoering van de Dienst en om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, maakt MijnGarantieBewijzen gebruik van zogenoemde cookies. Door het bezoeken van de Website geef je toestemming aan MijnGarantieBewijzen om cookies te plaatsen dan wel te laten plaatsen op de door jou gebruikte computer, mobiele telefoon of tablet. Hierna volgt meer informatie over cookies.

3.2 Cookies zijn hele kleine bestandjes bestaande uit letters en cijfers die bij het bezoek van de Website op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek herkent jouw browser deze cookie en stuurt informatie terug naar onze server. Door cookies is het mogelijk om jouw opgegeven voorkeuren te herkennen. Informatie die wordt verwerkt via cookies zijn onder meer de instellingen van jouw computer, het besturingssysteem en de browser die je gebruikt. Ook het IP-adres van de computer waarop de cookie wordt geplaatst wordt opgeslagen en verwerkt. Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen door middel van cookies.

3.3 Je kunt cookies altijd via de instellingen van je browser weer verwijderen. Ook kan je de door jou gebruikte browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. De mogelijkheden van het verwijderen of niet accepteren van cookies hangt wel enigszins af van het type browser dat je gebruikt. Sommige browsers geven je alleen de mogelijkheid om zogenoemde third party cookies te weigeren. Dat zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, meestal advertentienetwerken ten behoeve van interest based advertising. MijnGarantieBewijzen adviseert de help-sectie van jouw browser te raadplegen voor de mogelijkheden. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet te accepteren, houdt er dan wel rekening mee dat dit de werking of het gebruiksgemak van de Website kan verminderen. Dit geldt niet voor het verwijderen of weigeren van third party cookies.


4. Doeleinden verwerking van (persoons)gegevens en gebruik

4.1 Doeleinden - MijnGarantieBewijzen verwerkt de door jou opgeven en via het gebruik van de Website verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om de diensten van MijnGarantieBewijzen zo goed mogelijk aan je te kunnen verlenen, daaronder begrepen het kunnen verifiëren van jouw producten en het kunnen identificeren van jouw wensen voor aanvullende informatie of aanbiedingen;
  2. om jou informatie te geven over de werking van de diensten en jou op de hoogte te houden van veranderingen met betrekking tot de diensten;
  3. om jou informatie toe te zenden over de eigen of gelijksoortige diensten van MijnGarantieBewijzen, zoals informatie over een update van de Dienst
  4. voor statistische doeleinden (in welk geval de gegevens zijn geanonimiseerd); en
  5. om de diensten van MijnGarantieBewijzen, waaronder het gebruik van de Website te beveiligen.

4.2 Gebruik door MijnGarantieBewijzen - MijnGarantieBewijzen zal jouw gegevens vooral gebruiken voor de goede uitvoering van de Dienst. Ook zullen wij jouw gegevens niet gebruiken voor spam. Wel kunnen wij van tijd tot tijd jou informeren over de Dienst, zoals over updates en nieuwe functionaliteiten. Als je hier geen prijs op stelt, kan je dat via de persoonlijke voorkeuren van jouw account aangeven.

De gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, kunnen worden gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken en om MijnGarantieBewijzen beter te kunnen beveiligen.

4.3 Gebruik door derden en verstrekking aan derden

  1. MijnGarantieBewijzen verstrekt conform de door jou aangegeven wensen en instructies en de Gebruikersvoorwaarden toegang tot jouw profiel aan de door jou aangewezen derden. Onderdelen van jouw profiel die je als privé hebt aangemerkt, zullen ook niet toegankelijk zijn voor derden.
  2. Ten behoeve van het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken of voor het uitvoeren van webanalyses kan MijnGarantieBewijzen de gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken.
  3. Tot slot kunnen wij gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht zijn, daartoe genoodzaakt zijn in het kader van een rechtszaak en/of in het geval wij dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

4.4 (Semi)openbare informatie - MijnGarantieBewijzen wijst jou erop dat derden van jouw (persoons)gegevens kennis kunnen nemen indien jij deze gegevens zelf op het openbare gedeelte van de Website plaatst. Deze gegevens kunnen ook door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd. MijnGarantieBewijzen heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden jouw (persoons)gegevens gebruiken. Het is voorts afhankelijk van jouw privacyinstellingen wie er van welke (persoons)gegevens kennis kan nemen.


5. Veiligheid

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ondanks dat kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden de door ons getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en jouw (persoons)gegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.


6. Overdracht onderneming

Het is mogelijk dat MijnGarantieBewijzen op enig moment één of meerdere onderdelen of activa van de onderneming overdraagt aan een derde partij, of dat MijnGarantieBewijzen fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.


7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt jouw (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw account. Hetzelfde geldt voor de door jou opgegeven voorkeuren met betrekking tot het gebruik en het delen van deze gegevens. Als je wilt weten welke gegevens zijn vastgelegd, dan kan je contact met ons opnemen via de Website. Hetzelfde geldt als er gegevens over jou worden verzameld terwijl jij geen account hebt, bijvoorbeeld omdat een gebruiker van de Dienst jou als relatie heeft opgegeven.


8. Verantwoordelijkheid MijnGarantieBewijzen

De Website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten waarmee je de Website verlaat en op websites van derde partijen terechtkomt. MijnGarantieBewijzen heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt verwezen. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via het gebruik van de diensten van MijnGarantieBewijzen, vooral door het gebruik van de Website en het aanmaken van een account, zijn verkregen. MijnGarantieBewijzen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.


9. Bewaren van jouw gegevens

MijnGarantieBewijzen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Dit houdt onder meer in dat wij, ter uitvoering van de Dienst, jouw gegevens voor onbepaalde tijd kunnen bewaren met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden.


10. Wijziging Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom van belang om de Privacyverklaring met enige regelmaat te lezen.


11. Vragen

Als je vragen hebt over ons Privacy beleid en deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via de Website.

Zoetermeer, december 2012